Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293636

Aşağıdaki sorulardan hangisi veya hangilerini cevaplıyor olmak bir iş yerinde çalışanların acil durum planlanına hakim olduğunu gösterir?

 1. İlkyardım için görevli olan kişinin kim olduğunu bili­yor musunuz?
 2. Acil durumda hiyerarşik görev silsilesini bi­liyor musunuz?
 3. Acil durumda herkesin görev tanımından haberdar mısınız?
 4. Her gün işe başlarken görevinizi ve çalışma esnasında karşılaşabileceğiniz acil durumla­ra karşı bilinçli misiniz?


Yalnız I

II ve III

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Bir işyerinde çalışanlar olarak aşağıdaki sorulara cevap verebiliyor olmamız durumunda acil durum planlaması konusunda mesafe almış durumdayız demektir.

 • Acil bir durumda kimi ve nasıl haberdar et­melisiniz?
 • Sorumluluk alacak seviyede misiniz?
 • Yardım için eğitimli misiniz? Yoksa kazaze­delerin yanında mı kalacaksınız?
 • Kimin ilkyardım için görevli olduğunu bili­yor musunuz?
 • Acil durum alanının güvenlik çemberine alınması gerekli mi?
 • Acil durumda hiyerarşik görev silsilesini bi­liyor musunuz?
 • Acil durumda herkesin görev tanımından haberdar mısınız?
 • Her gün işe başlarken görevinizi ve çalışma esnasında karşılaşabileceğiniz acil durumla­ra karşı bilinçli misiniz?
 • Potansiyel bir acil durum için de zihinsel farkındalık en üst seviyede mi?
 • Bir çalışan yaralandığında özellikle hayati tehlike varsa ne yapmanız gerektiğini önce­den biliyor musunuz?
 • Kimyasal bir sızıntı durumunda, kendinizi, çalışanları ve çalışma ortamını nasıl koru­manız gerektiğini biliyor musunuz?
Yorumlar
 • 0 Yorum