Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1373077

Aşağıdaki bilgilerden hangisi afet planlamasında dikkate alınması gereken ana özelliklerden biri değildir?


Gerçekçi ve kabul edilebilir olmalı.

 

Tehlike ve Risk analizi yapılmıs olmalı.

 

Bilimsel kriterlere uygun bir sekilde yapılmıs afet senaryoları esas alınarak hazırlanmalıdır

 

Farklı gruplar ve kuruluşlar arasında en uygun yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyon esaslarını belirlemelidir

 

Yapılmış olan planlar asla değiştirilmez.


Yanıt Açıklaması:

Planlar gerçekçi ve kabul edilebilir olmalı. Tehlikeye maruz kalabilecek bütün varlıklara ait bilgiler ve mevcut kapasite eksiksiz bir sekilde belirlenmis olmalı . Tehlike ve Risk analizi yapılmıs olmalı. Planlar bilimsel kriterlere uygun bir sekilde yapılmıs afet senaryoları esas alınarak hazırlanmalıdır. Planlar, farklı gruplar ve kuruluslar arasında en uygun yardımlasma, isbirligi ve koordinasyon esaslarını belirlemelidir. Planlarda, görev, yetki ve sorumluluklar açıklıkla belirtilmeli, belirsizlik, görev çakısmaları ve tekrarlanmalara fırsat verilmemelidir. Planlarda yönetim, komuta ve kontrol mekanizmalarının bilgi akısının nasıl olacagı açıklıkla belirlenmeli ve yönetim karmasasına neden olunmamalıdır. Planlar yeni kaynak ve yeni kuruluslara ihtiyaç gösteren belgeler yerine, mevcut imkân ve kaynaklarla neler yapılabilecegini, ilave imkân ve kaynakların gerçekçi olarak nereden ve nasıl karsılanacagını gösteren belgeler olmalıdır. Planlar, acil haberlesme, ulasım, arama-kurtarma, ilk-yardım, tahliye, geçici barındırma, lojistik destek, yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi hayati teknik altyapının acil onarımı gibi alt planlarıda kapsamalıdır. Planlar, yasanan her afet olayı ve tatbikatlardan elde edilen yeni dersler ve deneyimler dogrultusunda revize edilmeli ve gelistirilmelidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum