Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1269767

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında yapılması gerekenlerden biri değildir?


Afetlerden olumsuz etkilenen öğrenciler için profesyonel destek sağlamak

Afet kültürünün oluşturulması amacıyla uygulamalı afet eğitimlerinin
yürütülmesini sağlamak

Öğrencilerin afet anında yaşadıkları olumsuzlukları anlamaya çalışmak

Öğrencilere afetlerde doğru davranış şekillerini tekrarlayarak doğru davranışların önemini anlatmak

Yaşanan deneyimleri doğru davranış şekillerini anlatırken kullanmak


Yanıt Açıklaması:

Öğrencilerde afet kültürünün oluşturulması amacıyla uygulamalı afet eğitimlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak afet öncesinde yapılması gereken bir uygulamadır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum