Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293535

  1. Çok Sektörlü ve Kesişen Sektörleri Göz Önüne Alan Yaklaşım
  2. Tüm Olayları İçeren Yaklaşım
  3. Bütünsel Yaklaşım

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün sağlık afet ve acil durum planlarına ait temel yaklaşımlar arasında yer almaktadır? 


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Çok sektörlü ve kesişen sektörleri göz önüne alan yaklaşım, tüm olayları içeren yaklaşım ve bütünsel yaklaşım Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün sağlık afet ve acil durum planlarına ait temel yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum