Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293549

Dünyada yaşanan politik ve sosyal gelişmeler, teknolojideki ilerlemeler tüm dünyada afet yönetiminde bindokuzyüzlü yılların sonlarında bir dizi değişiklik yaşanmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangileri bu değişiklikler arasında sayılabilir?

  1. Kriz yönetiminden afet ve risk yönetimi anlayışına doğru yönelinmiştir.
  2. Müdahale çalışmalarının yanı sıra afet öncesi çalışmaların önemi artmış, bu konuda farkındalık oluşmuştur.
  3. Tek disiplinin hakim olduğu yönetim anlayışından multidisipliner bir çalışma tarzının daha etkin ve gerekli olduğu ortaya çıkmıştır.
  4. Toplumla birlikte planlama anlayışı yerini toplum için planlama yapma anlayışına bırakmıştır.


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Dünyada yaşanan politik ve sosyal gelişmeler, teknolojideki ilerlemeler tüm dünyada afet yönetiminde bindokuzyüzlü yılların sonlarında bir dizi değişiklik yaşanmasına neden olmuştur. Temel olarak bu gelişmeler şu şekilde özetlenebilir: Kriz yönetiminden afet ve risk yönetimi anlayışına doğru yönelinmiştir. Sadece tehlikenin kendisine odaklanan çalışmalar yerini toplumun zarar görebilirliklerine yönelik önlem ve çalışmalar önem kazanmıştır. Müdahale çalışmalarının yanı sıra afet öncesi çalışmaların önemi artmış, bu konuda farkındalık oluşmuştur. Tek disiplinin hakim olduğu yönetim anlayışından multidispliner bir çalışma tarzının daha etkin ve gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Toplum için planlama yapma anlayışı, yerini toplumla birlikte planlama anlayışına bırakmıştır.

Doğru cevap C'dir çünkü madde IV'teki ifadenin doğrusu "Toplum için planlama yapma anlayışı, yerini toplumla birlikte planlama anlayışına bırakmıştır," olmalıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum