Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293637

Aşağıdaki yargılardan hangisi veya hangileri acil durum plan rapor içeriğinde yer almaz?

 1. Alınan önleyici ve sınırlayıcı tedbirler
 2. Belirlenen acil durumlar
 3. Risk değerlendirme yöntemi


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Acil durum plan raporunun içeriği asgari aşağı­daki başlıklardan oluşur:

 • İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı,
 • Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı,
 • Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi,
 • Belirlenen acil durumlar,
 • Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,
 • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri,
 • Acil durumlar için belirlenmiş “güvenli yer”,
 • İşyerine en yakın hastane bilgileri (ismi, ha­rita gösterimi vs.),
 • Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işye­rinin bölümlerini gösteren kroki:

- Yangın söndürme amaçlı olarak kulla­nılacaklar da dâhil olmak üzere acil du­rum ekipmanlarının bulunduğu yerler,

- İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler,

- Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bu­lunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı,

- Görevlendirilen çalışanların ve varsa ye­deklerinin adı, soyadı, unvanı, sorum­luluk alanı ve iletişim bilgileri,

- İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtar­ma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat nu­maraları,

Planın numaralandırılmış ve paraflanmış sayfaları.

Yorumlar
 • 0 Yorum