Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1209089

İL-Sap'ın hangi bölümünde ilin sosyo-ekonomik ve demografik bilgileri, ilin genel sağlık göstergeleri ve olağan durumlarda o ildeki Sağlık Bakanlığı taşra teşkilat yapısı ve teşkilat şeması işlenerek elde olan imkânlar, kapasite ve var olan durumun değerlendirilmesi istenmiştir?


“İl Risk Değerlendirmesi” bölümünde 

“Zarar Azaltma ve Hazırlık Çalışmaları ve Planlama” bölümünde 

“İlin Mevcut Durumu” bölümünde 

“Müdahale Aşamasının Planlanması”

“Planın İşleyişi” bölümünde 


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap C dir. İL-Sap'ın “İlin Mevcut Durumu” bölümünde ilin sosyo-ekonomik ve demografik bilgileri, ilin genel sağlık göstergeleri ve olağan durumlarda o ildeki Sağlık Bakanlığı taşra teşkilat yapısı ve teşkilat şeması işlenerek elde olan imkânlar, kapasite ve var olan durumun değerlendirilmesi istenmiştir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum