Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293525

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu’nda hastane ve diğer sağlık hizmet birimlerinin, ............ düzeyi ve ........... düzey sırasıyla birbirini kapsayan, biri olmazsa diğerinin tam olamayacağı bileşenler olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.


Bölge-Ulusal

İl-İlçe

İl-Bölge

Ulusal-Bölge

İl-Ulusal


Yanıt Açıklaması:

HAP Hazırlama Kılavuzu’nda hastane ve diğer sağlık hizmet birimlerinin, il düzeyi ve ulusal düzey sırasıyla birbirini kapsayan, biri olmazsa diğerinin tam olamayacağı bileşenler olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) ile il düzeyinde yapılan sağlık afet ve acil durum planlaması arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. Hastane düzeyinde afet risklerinin önlenmesi ve azaltılması, afete etkili müdahale için hazırlık ve iyileştirme kapsamında geliştirilmekte olan Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) ile il düzeyi sağlık afet ve acil durum planı geliştirme ve uygulama çalışmalarının uyumlu olması özellikle önem taşımaktadır.  Kılavuz’da her hastanenin HAP hazırlığında afet tehlike ve riskleri bakımından kendi konumunu, yerel ve kurumsal özelliklerini dikkate alırken aynı zamanda ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyindeki afet ve acil durum planları ve uluslararası genel kabul gören yaklaşımlar ile uyumu gözetmesi gereğine de işaret edilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum