Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293574

I.Afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi

II.Eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların  hazırlıklı olmasının sağlanması

III.İlk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanmasını sağlamak

IV. Normal programa bir an önce dönebilmek için gereken iyileştirme
faaliyetlerinin belirlenmesi

Okul afet ve acil durum yönetimi planlamasının afet öncesi amacını/amaçlarını gösteren madde/maddeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


I,II,III

I ve II

Yalnız I

II ve IV

I,III,IV


Yanıt Açıklaması:

Afet öncesinde; afete neden olabilecek tehlike ve risklerin belirlenmesi, mümkün ise önlenmesi, değilse olası etkilerinin azaltılması, eğitim ve tatbikatlarla tüm paydaşların (öğrenci, veli, personel, vb) hazırlıklı olmasının sağlanması ve afetlere karşı bilinçli ve dirençli bir toplumun yetiştirilmesinin sağlanması, Doğru yanıt B dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum