Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293633

İnsanın canı ve malıyla diğer aktivitelerinin, olağan dışı olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken iş ve işlemlerin, olaylar olmadan önce planlaması ve olay sırasında; zamanında, hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiren tüm faaliyetlere ne ad verilir?


Yönetim planı

Afet plan

İş sağlığı ve güvenliği yönetim planı

Acil müdahale planı

Acil durum planı


Yanıt Açıklaması:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı­ğı (AFAD) Açıklamalı Afet Yönetimi Terimle­ri Sözlüğü’ne göre ‘‘Acil durum planlaması (İng. emergency planning); İnsanın canı ve malıyla diğer aktivitelerinin, olağan dışı olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken iş ve işlemlerin, olaylar olmadan önce plan­laması ve olay sırasında; zamanında, hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiren tüm faaliyetler.’’ olarak tanımlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum