Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1374993

Türkiye Afet Müdahale Planın yayınlanması ile aşağıdaki hangi yönetmelik/kanun yürürlükten kaldırılmıştır?


"Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği"

"Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik"

“Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Programları Hakkında Yönetmelik”

"7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu"

“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun"


Yanıt Açıklaması:

Bu yönetmelik ve TAMP’ın yayınlanması ile 1988 yılından beri yürürlükte olan ve acil
yardım planlamasının genel esaslarını ülke, il ve ilçe düzeyinde veren “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum