Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1214863

Afet döngüsünün tüm aşamalarını kapsaması gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Tüm Olayları İçeren Yaklaşım

Çok Sektörlü ve Kesişen Sektörleri Göz Önüne Alan Yaklaşım

Bütünsel Yaklaşım

Çok Sektörlü Yaklaşım

Sistemin ve Yerelin Tüm Basamaklarını/Katmanlarını İçeren Yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Bütünsel Yaklaşım: Afet döngüsünün tüm aşamalarını (Önleme, Zarar Azaltma, Hazırlıklı Olma, Müdahale ve Rehabilitasyon) kapsamalıdır. Yani planlar bütün bu aşamalarda yapılacak hazırlıkları ve yerine getirilecek eylemleri  içermelidir. Tüm Olayları İçeren Yaklaşım: Tek bir olaya yönelik hazırlanacak planlar yerine karşı karşıya olunan farklı riskleri içeren planlar daha etkin olacaktır. Buradaki temel yaklaşım; yapılan planın, planın hazırlandığı kurum veya ilin yaşayabileceği farklı olaylara uygulanabilecek ortak noktalar üzerine  oturmasıdır.Çok Sektörlü ve Kesişen Sektörleri Göz Önüne Alan Yaklaşım: Afet yönetimi multidisipliner bir yapıya sahiptir. Her bir sektörün çalışmaları ve dolayısı ile başarısı sadece kendi kapasitesine ve hazırlığına  değil, kendisi ile birlikte çalışması gereken sektörlerin sahip olduğu kapasiteye ve onlarla kurduğu işbirliğine de bağlıdır.Sistemin ve Yerelin Tüm Basamaklarını/Katmanlarını İçeren Yaklaşım: Afetler ile baş edebilme tek bir
basmakta çözülebilecek bir durum değildir. Etkin bir müdahale için sağlık sisteminde yer alan tüm
basamaklar planlamaya dahil edilmelidir.
Doğru cevap C seçeneğidir.
 
 


Yorumlar
  • 0 Yorum