Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293494

Özel bir hastanede HAP çalışmaları başlatılmıştır. Bu konu ile ilgilenen ekip düzenli olarak afetlerin o bölgede olma olasılıklarını araştırıp, ve bir afet olduğunda hangi işlevlerin aksayacağını hesaplamaktadırlar.  

Yukarıdaki durum HAP yaklaşımı hastanelerdeki hangi temel yaklaşımıdır?


Afet ve acil durum yönetiminin hastanenin olağan işleyiş ve faaliyetleriyle olabildiğince bütünleştirilmesi

Hastanenin kurulu bulunduğu ve hizmet vermekle yükümlü olduğu yerleşim, nüfus, bölge ile bir bütün olarak ele alınması

Hastane afet risk değerlendirmesinin yapılması

Müdahale planlarının afet türünü, ortamın ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alması

İyileştirme amaçlı geçici süreli ve sürekli önlem ve uygulamaların önceden planlanması


Yanıt Açıklaması:

Cevap C

Yorumlar
  • 0 Yorum