Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293503

Aşağıdakilerden hangisi hastane afet ve acil durum planının çerçevesinde yer alan temel başlıklarla ilgili doğru bir ifade değildir?


Tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve sürece aktif katılımının sağlanması 

Mevcut risklerin azaltılması ve yeni risklerin önlenmesi

Afet risk değerlendirmesinin ihtiyaç halinde yapılması

Afet sonrası ön-iyileştirme ve sürekli önlem ve uygulamaların önceden planlanması

Müdahale planlarının afet türünü, ortamın ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alması


Yanıt Açıklaması:

Hastane afet ve acil durum planının çerçevesinde tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve sürece aktif katılımının sağlanması, mevcut risklerin azaltılması ve yeni risklerin önlenmesi, afet sonrası ön-iyileştirme ve sürekli önlem ve uygulamaların önceden planlanması ve müdahale planlarının afet türünü, ortamın ihtiyaç ve özelliklerini dikkate alması yer alırken afet risk değerlendirmesinin ihtiyaç halinde yapılması uygun bir ifade değildir. Bununla birlikte hastane afet risk değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması istendik olandır. Dolayısıyla doğru cevap C'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum