Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293643

Aşağıdakilerden hangisi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre işverenin görevleri arasında değildir?


Acil durumları belirlemek ve bunların etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler almak

Ölçüm ve değerlendirmeleri yapmak ve acil durum planlarını hazırlamak

İlk yardım konusunda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirmek

Araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırmak

Çalışanların, bilgileri ve teknik donanımları olsa bile olaya müdahale etmelerini engellemek


Yanıt Açıklaması:

İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar; müdahale etmelerini engellemez.

Yorumlar
  • 0 Yorum