Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1178771

Aşağıdakilerden hangisi TAMP kapsamına göre sağlık hizmet grubunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?


Afet müdahale planının finansmanını sağlamak. 

Mobil ve sahra hastanelerini hazır bulundurmak.

Afet bölgesinde triaj, ilk yardım, acil tıbbi yardımı yapmak.

Karantina izolasyon hizmetlerini yürütmek. 

Referans bölge kan merkezlerini belirlemek.


Yanıt Açıklaması:

TAMP kapsamına göre sağlık hizmet grubunun görev ve sorumlulukları arasında afet müdahale planının finansmanını sağlamak yer almaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum