Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planı'na (İL-SAP) ait hangi bölümde temel olarak afet ve acil durumlarında Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatının yapısı/işleyişi ve ildeki tüm şubelerin afetlerdeki görev tanımları belirlenmiştir? 


İl risk değerlendirmesi

Planın işleyişi

Zarar azaltma ve hazırlık çalışmaları planlama

Müdahale aşamasının planlanması

İlin mevcut durumu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yerel düzey hizmet grubu operasyon planları bölümlerinden biri değildir?


İl hizmet grubu teşkili

Hazırlık

Kapasite tespiti ve müdahale planlaması

 Haberleşme usulleri 

Maddi kaynak sağlanması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi patlama için acil durum müdahale yönteminde dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir? 


Kapalı alandaki yangınların yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılarak havayla teması kesilmedir.

Acil durum ekiplerinin talimatları çerçevesinde gösterilen doğrultuda acil çıkıştan çıkarak güvenli yere gidilmedir ve sayım yapılmalıdır.

Binadan çıkış mümkün değilse, dolap gibi kapalı yerlere saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim kurulmaya çalışılmalıdır. 

Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır. 

Duman ve yanık kokusu diğer kısımlardan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır. 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sınıf öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerin afet sonrası görevlerinden biridir?


Okul afet ve acil durum planından haberdar olmak

Öğrencileri afet türleri ve olay anında doğru davranış biçimleri konularında bilgilendirmek

Tahliye planına uygun olarak öğrencileri güvenli bölgeye toplamak

Öğrencilerin güvenli şekilde ailelerine teslim edilmesini sağlamak veya yardımcı olmak

Öğrencilere afetlerin oluşum nedenleri, etkileri ve sonuçları hakkında bilgiler vermek


5.Soru

I. Acil durumları önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alınması

II. Acil durum planının raporlanması

III. Tatbikat yapılarak acil durum planının uygulanması

IV. Acil durumların belirlenmesi

V. Acil durum planının yenilenmesi

VI. Müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması

Yukarıda numaralandırılmış olan, işyerlerinde acil durum planının oluşturulması için izlenmesi gereken aşamaların sırası, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 


I, III, VI, IV, V, II

IV, VI, III, V, I, II

IV, I, VI, II, III, V

III, V, VI, II, I, IV

V, I, IV, III, II, VI


6.Soru

I. Çok sayıda can kaybının yaşanması.

II. Büyük çaplı maddi hasarlar.

III. Sosyal kayıplar.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin afetlerle başarılı bir şekilde mücadele edemediğini göstermektedir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


7.Soru

İL-SAP süreci resmi olarak ne zaman başlamıştır?


20 Aralık 2010

20 Ocak 2011

27 Şubat 2011

24 Ağustos 2011

24 Eylül 2011


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP kapsamına göre sağlık hizmet grubunun görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?


Afet müdahale planının finansmanını sağlamak. 

Mobil ve sahra hastanelerini hazır bulundurmak.

Afet bölgesinde triaj, ilk yardım, acil tıbbi yardımı yapmak.

Karantina izolasyon hizmetlerini yürütmek. 

Referans bölge kan merkezlerini belirlemek.


9.Soru

Okullar için yürütülmesi gereken zarar azaltma çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda en son aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Tehlike ve riskleri önleme

Varsa eksikleri giderme

Mevcut imkanları belirleme

Öncelikleri belirleme

Tehlikeleri belirleme


10.Soru

I. Tehlike ve risklerden etkilenilmeyecek uzaklıkta olmalı,

II. Tahliye olan personelin görebileceği şekilde bir levha ile işaretlenmeli,

III. İşletme personelinin tümünün tahliye olduktan sonra izdihama mahal vermeyecek büyüklükte ve genişlikte olmalı,

Yukarıdakilerden hangisi güvenli yer konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar arasındadır?


I, II

I, II, III

I, III

Yalnız I

Yalnız III