Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1401731

I. Çok sayıda can kaybının yaşanması.

II. Büyük çaplı maddi hasarlar.

III. Sosyal kayıplar.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin afetlerle başarılı bir şekilde mücadele edemediğini göstermektedir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Her üç seçenekte Türkiye’nin afetlerle başarılı bir şekilde mücadele edemediğini göstermektedir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum