Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293620

I. Tehlike ve risklerden etkilenilmeyecek uzaklıkta olmalı,

II. Tahliye olan personelin görebileceği şekilde bir levha ile işaretlenmeli,

III. İşletme personelinin tümünün tahliye olduktan sonra izdihama mahal vermeyecek büyüklükte ve genişlikte olmalı,

Yukarıdakilerden hangisi güvenli yer konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar arasındadır?


I, II

I, II, III

I, III

Yalnız I

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Güvenli yer konusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır:

  • Tehlike ve risklerden etkilenilmeyecek uzaklıkta olmalı,
  • Tahliye olan personelin görebileceği şekilde bir levha ile işaretlenmeli,
  • İşletme personelinin tümünün tahliye olduktan sonra izdihama ma- hal vermeyecek büyüklükte ve genişlikte olmalı
  • Acil durum planında güvenli yer, işletmeden güvenli yere gidişi gös- teren krokiyle desteklenmeli
  • Acil durum planında yer verilen bu bilgiler tahliye planına da eklen- meli, şeklinde sıralanabilir.

Doğru cevap B şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum