Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293561

Aşağıdakilerden hangisi yerel düzey hizmet grubu operasyon planları bölümlerinden biri değildir?


İl hizmet grubu teşkili

Hazırlık

Kapasite tespiti ve müdahale planlaması

 Haberleşme usulleri 

Maddi kaynak sağlanması


Yanıt Açıklaması:

 Giriş, İl hizmet grubu teşkili, görev ve sorumlulukları, Hazırlık, kapasite tespiti ve müdahale planlaması, afet anı ve müdahale çalışmaları, Haberleşme usulleri, Raporlama usulleri, Planın takibi, geliştirilmesi ve güncellenmesi. Doğru cevap E.

Yorumlar
  • 0 Yorum