Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1175642

...........; belirli tehlikelerin, sınırlı bir bölge veya ülke ölçeğinde canlılar üzerindeki yaşamsal etkileri ile diğer fiziksel varlıklar üzerindeki yıkıcı sonuçlarını her yönüyle inceleyip ortaya çıkarma çalışmasıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Risk

Risk analizi

Zarar azaltma

Durum tespiti

Afet senaryosu


Yanıt Açıklaması:

Risk analizi; belirli tehlikelerin, sınırlı bir bölge veya ülke ölçeğinde canlılar üzerindeki yaşamsal etkileri ile diğer fiziksel varlıklar üzerindeki yıkıcı sonuçlarını her yönüyle inceleyip ortaya çıkarma çalışmasıdır. Risk analizi çalışması tehlikelerin belirlenmesi ile başlar. Bir sonraki adım belirlenen tehlikelerin kimleri, ne şekilde ve ne derecede etkileyeceğinin belirlenmesidir. Yani olası acil durum veya afetin mekân, insan, çevre gibi değişkenler üzerindeki etkisinin belirlenmesi demektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum