Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1231773

29 Temmuz 2015’te yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği’ne göre "çok tehlikeli" işyerlerinde kaç çalışana bir ilkyardımcı bulundurulması zorunluluğu vardır?


5

10

15

20

25


Yanıt Açıklaması:

İlkyardım ekibinde belirlenecek kişi sayısı
için İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik’in 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında
Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu İlkyardım
Yönetmeliğine atıfta bulunmaktadır. 29 Temmuz
2015’te yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği’nde ise:
• Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışana kadar
1 ilkyardımcı,
• Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar
1 ilkyardımcı,
• Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana
kadar 1 ilkyardımcı bulundurulması,
zorunluluğu ifadesi yer almaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum