Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Deneme Sınavı Sorusu #1293552

TAMP kapsamında, sağlık hizmet grubunun ulusal düzeyde ana çözüm ortağı olan Sağlık Bakanlığı'nın destek çözüm ortakları şunlardan hangileridir?

  1. Genel Kurmay Başkanlığı
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  3. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
  4. İçişleri Bakanlığı
  5. Kızılay


I, II ve III

III, IV ve V

II, III ve V

I, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


Yanıt Açıklaması:

TAMP kapsamında, ulusal düzey hizmet grubu planları, il afet müdahale planı, yerel düzey hizmet grubu operasyon planları hazırlanmaktadır. Operasyon servisi, acil durum hizmet grupları arasında yer alan sağlık hizmet grubunun ulusal düzeyde ana çözüm ortağı Sağlık Bakanlığıdır. Dolayısı ile ulusal düzey hizmet grubu planlarının hazırlanmasından asli olarak sorumludur. Destek çözüm ortakları ise Genel Kurmay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kızılay, STK ve özel sektördür. Hepsini içerdiği için doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum