Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Deneme Sınavı Sorusu #962431

Ülkemizde kullanılan ve yasal mevzuatla tanımlı telsiz sistemlerini ve bu alanda yapılan faaliyetleri düzenleyen ve denetleyen Bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İç İşleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Yanıt Açıklaması:

Ülkemizde kullanılan ve yasal mevzuatla tanımlı telsiz sistemleri Resmi Gazetenin 05.11.2008 tarih ve 5809 sayılı yayımlanan “Elektronik Haberleşme Kanunu “ ve “17.07.2009 tarih ve 27291 sayılı Teliz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yurt genelinde bulunan Bölge Müdürlükleri eliyle bu alanda yapılan faaliyetler düzenlenir ve denetlenir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum