Afet Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

AYDES kapsamında toplanan verilerin özet bilgilerinin raporlanarak, grafikler yardımıyla anlamlı hale getirilerek sunulduğu mobil uygulama hangisidir?


Afet Bildir Mobil Uygulaması

Afet Envanter Toplama Mobil Uygulaması

Hasar Tespit Mobil Uygulaması

Olay Yönetim Mobil Uygulaması

Gösterge Paneli Mobil Uygulaması


2.Soru

I.Almanya'da yer alan hasar durumlarını gösteren uydu fotoğrafları II.Federal tehlike tespit sistemi tarafından sunulan radyoaktivite verileri III.Sismolojik veriler Yukarıdaki özelliklere sahip afet bilgi ve haberleşme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


DIMAPS

deNIS II Plus

Sahana

Geoportal

NEMIS


3.Soru

  1. Magnitüd dönüşüm formulü
  2. Magnitüd Fay uzunluğu formulü
  3. Azalım Bağıntıları
  4. Hasar Görebilirlik Eğrileri

Yukarıdakilerden hangileri AFAD-RED sisteminde kullanılan temel formüllerdendir?


I, II

I, III

II, III, IV

I, III, IV

I, II, III, IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siren sistemini oluşturan birimlerden bir olan siren biriminde yer alan ekipmanlar arasındadır?


Yıldırım Savar

Yazıcı

Anahtarlama Birimi

Bilgisayar

Kontrol Konsolu


5.Soru

Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk gözlem uydusu hangisidir?


M2M

GNSS

GPS

RASAT

BİLSAT


6.Soru

Özellikle Japonya gibi ada ülkelerinde, depremlerden hemen sonra gözlenen okyanus kaynaklı doğal afet türü aşağıdakilerden hangisidir?


Volkanik Patlamalar

Yıldırım Düşmesi

Toprak Kayması

Tsunami

Çığ Düşmesi


7.Soru

Türkiye'nin ilk askeri amaçlı uydusunun yapımında aşağıdaki şirketlerden hangisi yer almamıştır?


UEKAE

TAI A.Ş.

ASELSAN A.Ş.

TUSAŞ

ROKETSAN A.Ş.


8.Soru

Japonya Afet Yönetimi Bilgi ve Haberleşme Sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Geoportal

Sahana

DIMAPS

FEMA

NEMIS


9.Soru

  1. İyileştirme Aşaması
  2. Tanım ve Planlama Aşaması
  3. Zarar Azaltma Aşaması
  4. Müdahale Aşaması

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri afet yönetiminin afet sonrası aşamalarındandır?


Yalnız IV

I ve III

I ve IV

II ve III

III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Sertifikası ve EMG (BTK-11) Formlarından biridir?


Kara Mobil Telsiz Sistemi Kurma Kullanma Başvuru Formu

Uydu Yer İstasyonu Kurma Talebi Müracaat Formu

Ölçüm Değerleri Formu

Uydu Uplink Sistem Kurma Kullanma İzin Başvuru Formu

Geçici Süreli Telsiz Sistemi Başvuru Formu


11.Soru

Ülkemizde kullanılan ve yasal mevzuatla tanımlı telsiz sistemlerini ve bu alanda yapılan faaliyetleri düzenleyen ve denetleyen Bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İç İşleri Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


12.Soru

Aşağıdaki araçlardan hangisi uydu tabanlı araç takip sistemi kullanır?


Otobüsler

Uluslararası tır filoları

Şirket araçları

Taksiler

Minibüsler


13.Soru

GALILEO sistemi hangisine aittir?


Amerika

Rusya

Avrupa Birliği

Birleşik Krallık

Çin


14.Soru

Türkiye'nin sahip olduğu ilk uzaktan algılama uydusu hangisidir?


BİLSAT

RASAT

GÖKTÜRK-1

GÖKTÜRK-2

ANKA


15.Soru

Haberleşme verisinin (ses, data, görsel vb.) normal anlaşabilecek formatının dışındaki formatlara sokarak karşı tarafa iletilmesi aşağıdakilerden hangisidir?


Sayısal haberleşme sistemi

Analog haberleşme sistemi

Kanal kapasitesi

Kriptolamak

Haberleşme sistemi güvenliği


16.Soru

Olağan dışı durumların öncesi-olayın meydana geldiği an-sonrasını da içerecek şekilde tüm birimlerin kullandığı bütün verinin kaydedildiği, yorumlandığı, analiz edilerek raporlandığı ve dersler çıkartıldığı, yazılım, donanım ve coğrafi bilgi sistemi üzerinde çalışılan veri yönetim sistemine ne ad verilir?


Haberleşme Sistemi Güvenliği

Kanal Kapasitesi

Analog Haberleşme Sistemi

Sayısal Haberleşme Sistemleri

Afet Bilgi Sistemi


17.Soru

Zararın ya da kayıpların önlenmesi ya da azaltılması, Yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, İhracat kalemlerinde bu ürünler yardımıyla girdi sağlanması, Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ülkemizin tehlike erken uyarı sistemleri geliştirmek için uğraşıyor olmasının öncelikli sebeplerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


18.Soru

 3 dakika süreli düz siren sesi ile duyurulan sarı ikaz hangi durumda kullanılır?


Hava saldırısı ihtimalinde

Geniş çaplı orman yangınlarında

Deprem olunca

Sel durumunda

Düşman saldırısı tehlikesinde


19.Soru

I.Olay Komuta Sistemi

II.Mobil Uygulamalar

III.Mekansal Bilgi Sistemi

IV.İyileştirme Sistemi

Yukarıdakilerden hangileri AYDES'in ana bileşenleri arasında yer almaktadır?


I, III

II, IV

I, II, III

I, III, IV

II, III, IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ilk uzaktan algıma uydusudur?


Türksat

Rasat

Bilsat

Göktürk-1

Göktürk-2