Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Deneme Sınavı Sorusu #1041250

aşağıdakilerden hangisi Avrupa-Atlantik Afet Tepki Birimi (EADRU) tarafından her yıl bir ülkede düzenlenen “Saha Sonuç Yönetimi Tatbikatları”nın genel amaçlarından biri değildir?


Sivil Olağanüstü Hal Planlaması (CEP) Bölgesi’ndeki ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve ulusal kapasitelerinin NATO Avrupa
Atlantik Ortaklığı Konseyi (NATO EAPC) kapsamında geliştirilmesini sağlamak

Ülkelerin afet ve acil durum plan-program prosedürlerinin oluşturulmasını ya da geliştirilmesini desteklemek,

Komşu ülkeler arasında sınır geçiş prosedürlerini uygulamak ve işbirliğini arttırmak

Komşu ülkeler arasında sınır geçiş prosedürlerini uygulamak ve işbirliğini arttırmak

Tatbikatın düzenleneceği ülkelerin uluslararası yardım alma ve bunu etkin bir şekilde organize etme, uluslararası yardım kurtarma ekiplerinin yönetimi noktasında kapasitesini arttırmak


Yanıt Açıklaması:

NATO Sivil Acil Durum Tatbikatları Planlama Politikası ve Ortaklık Çalışma Programı (PWP) çerçevesinde Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Eşgüdüm Merkezi (NATO EADRCC) ve Avrupa-Atlantik Afet Tepki Birimi (EADRU) tarafından her yıl bir ülkede “Saha Sonuç Yönetimi Tatbikatları” düzenlenmektedir. Tatbikatların Genel Amacı:

  1. Sivil Olağanüstü Hal Planlaması (CEP) Bölgesi’ndeki ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve ulusal kapasitelerinin NATO Avrupa
    Atlantik Ortaklığı Konseyi (NATO EAPC) kapsamında geliştirilmesini sağlamak,
  2. Tatbikatın düzenleneceği ülkelerin uluslararası yardım alma ve bunu etkin bir şekilde organize etme, uluslararası yardım kurtarma ekiplerinin yönetimi noktasında kapasitesini arttırmak,
  3. Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) prosedürlerinin geliştirilmesi ve Avrupa-Atlantik Afet Tepki Birimi (EADRU) kapasiteleri ve kabiliyetlerinin KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) de dahil olmak üzere arttırılması amacıyla ülkeler arasında işbirliğini arttırmak,
  4. Komşu ülkeler arasında sınır geçiş prosedürlerini uygulamak ve işbirliğini arttırmak,
  5. Uluslararası organizasyonlar arasında işbirliğini ve koordinasyonu arttırmak,
  6. Kentsel arama-kurtarmada INSARAG rehberinin pratiğini yapmak
Yorumlar
  • 0 Yorum