Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Deneme Sınavı Sorusu #355438

Mevcut yapı stokunun incelenerek yapı tipi haritalarının çıkartılması, her bir yapı tipi için “hasar görebilirlik” oran ve ihtimallerinin yöresel verilere dayalı olarak belirlenmesi çalışmaları hangi risk senaryosu hazırlama safhasına dahil edilebilir?


Hasar görebilirlik belirlemeleri

Depremsellik ve Mikro bölgelendirme

Deprem Risk Senaryoları

İyileştirme çalışmaları

Müdahale


Yanıt Açıklaması:

Soru kökünde ifade edilen çalışmalar hasar görebilirlik safhasında yapılan çalışmalardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum