Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Deneme Sınavı Sorusu #366290

Türkiye’de doğal afetlerin her yıl sebep olduğu doğrudan ekonomik kayıp gayri safi milli hasılanın yüzde kaçıdır?


% 5

% 0

% 15

% 3

% 1


Yanıt Açıklaması:

Doğa kaynaklı afetlerin her yıl Türkiye gayri safi milli hasılasının %1’i oranında doğrudan ekonomik kayba yol açtığı görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum