Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Deneme Sınavı Sorusu #366356

  1. Yönetimde karar vermek 
  2. Uzmanlardan ve danışmanlardan bilgi ve görüş almak
  3. Alt birimlerin çalışma ve faaliyetlerini izlemek ve kontrol etmek

Yukarıdaki bilgilerin hangisinde raporlar ile ilgili ifadeler doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Rapor, etkin bir iletişim, denetleme ve bilgi sunma aracı olarak kullanılmaktadır. Raporlar genel olarak, yönetimde karar vermek, uzmanlardan ve danışmanlardan bilgi ve görüş almak, alt birimlerin çalışma ve faaliyetlerini izlemek ve kontrol etmek, yapılan uygulamaları ve çalışmaları ölçmek ve değerlendirmek, iş görenleri denetlemek amacıyla sık kullanılan bir yönetim aracıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum