Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Deneme Sınavı Sorusu #366363

Aşağıdakilerden hangisi tatbikat izleme ve değerlendirmede karşılaşılan sorunlardan birisi değildir?


Gerçekçi izleme ve değerlendirmenin yapılmaması

Tatbikatta görev alan katılımcıların yeteri kadar istekli olmaması

Değerlendirme yapan kişilerin masabaşı yerine alana inip değerlendirme yapması

Gerçekçi değerlendirme ve izleme ile elde edilen sonuçların dikkate alınmaması

Tatbikat sırasında ortaya çıkan hatalar ve sorunların gizlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Tatbikat izleme ve değerlendirme aşamasında sıklıkla karşılaşılan sorunlar aşağıdaki gibidir:

  1. Tatbikat izleme ve değerlendirme sürecinde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi gerçekçi izleme ve değerlendirmenin yapılmamasıdır.
  2. Tatbikatta görev alan katılımcılar, yeteri kadar istekli değillerse çoğu kez tatbikat asıl amacının dışında sadece bir gösteri özelliği taşıyan ve yönetici konumdakiler için sergilenen bir tiyatro olarak kalabilir. Dolayısıyla da tatbikattan beklenen ve amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken göstergeler, ikna etmek amacıyla baştan savma ve yanlış veriler üzerine şekillenebilmektedir.
  3. Değerlendirme yapan kişi/kişiler alana inmeden, uzaktan masa başında, gerçekçi olmayan değerlendirme yapabilirler.
  4. Gerçekçi ve amaca uygun izleme ve değerlendirme yapılsa bile elde edilen sonuçlar dikkate alınmayabilir.
  5. Tatbikat sırasında ortaya çıkan hatalar, sorunlar izleme ve değerlendirme aşamasında gizlenebilir.
Yorumlar
  • 0 Yorum