Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Deneme Sınavı Sorusu #970624

I. Yangın güvenliği ekiplerinin oluşturulması, II. Ekiplere yangın eğitimi verilmesi, III. Uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 2 kez yapılması “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”  ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


I, II ve III

Yalnız III

I ve III

II ve III

I ve II


Yanıt Açıklaması:

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelere; Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturularak; bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum