Afet Senaryosu ve Tatbikatlar Deneme Sınavı Sorusu #973388

Aşağıdakilerden hangisi tatbikat planlama süreci kapsamında yapılır?


Lojistik destek unsurları belirlenir.

Tatbikatın amacı ve ulaşılmak istenen hedefler belirlenir.

Senaryonun detayları çalışılır.

Haberleşme yöntemleri kesinleştirilir.

Gözlem ve değerlendirme ekibince süreç değerlendirilir.


Yanıt Açıklaması:

Tatbikat planlama süreci;

  • Paydaşların,

  • Tatbikat planlama ekibinin,

  • Tatbikat yer ve zamanının (Tatbikat planlama ekibi tarafından),

  • Lojistik destek unsurlarının (Tatbikat planlama ekibi tarafından),

  • Çerçeve senaryo dizaynının (Tatbikat planlama ekibi tarafından),

  • Tatbikat uygulama esaslarının (Tatbikat planlama ekibi tarafından),

    belirlendiği süreçtir. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum