Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1000974

Afet yönetimindeki yeri ve önemi dikkate alınarak hastanelerde afet güvenliği bakımından esas alınan üç temel hedef seçeneklerin hangisinde doğru öncelik sıralaması ile verilmiştir?


1. Yatırımın korunması

2. Hayatın korunması

3. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

1. Hayatın korunması

2. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

3. Yatırımın korunması

1. Hayatın korunması

2. Yatırımın korunması

3. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

1. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

2. Yatırımın korunması

3. Hayatın korunması

1. Fonksiyonun ve işleyişin korunması

2. Hayatın korunması

3. Yatırımın korunması


Yanıt Açıklaması:

Afet yönetimindeki yeri ve önemi dikkate alınarak hastanelerde afet güvenliği bakımından üç temel hedef esas alınmaktadır. Bu hedefler, öncelik sırasıyla;
1. Hayatın korunması: Hasta, hasta yakını ve hastane çalışanlarının can güvenliğini korumak,
2. Yatırımın korunması: Hastaneye ait yatırımın (tesis ve donanımın) zarar görmesini önlemek,

3. Fonksiyonun (işlevin) ve işleyişin korunması: Hastanenin faaliyetlerini her durumda kesintisiz sürdürebilmesini sağlamaktır.

Buna göre doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum