Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1018284

Türkiye’de hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili ilk yasal düzenleme olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hangi yıl yapılmıştır?


1906

1926

1930

1960

1985


Yanıt Açıklaması:

Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili ilk yasal düzenleme; 1930 tarih ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda “tıbbi imdat ve yardım teşkilatının kurulması” görevinin belediyelere verilmesiyle olmuştur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum