Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1037865

  1. Sağlık hizmetlerinin acil olması
  2. Ertelenemez ve kesintisiz nitelikte olması
  3. Diğer faaliyet kollarına göre daha dinamik yapısı
  4. Yanılgı ya da hata kaldırmaz yapısı

Yukarıdaki verilenlerden hangileri hastanelerin işletme olarak diğer işletmelerden ayıran özelliklerindendir?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Hastaneler işletme olarak tanımlanmalarına rağmen, sağlık hizmetlerinin acil, ertelenemez ve kesintisiz nitelikte olması, diğer faaliyet kollarına göre daha dinamik yapısı, yanılgı ya da hata kaldırmaz, kendine özgü karmaşık özellikleriyle diğer hizmet işletmelerinden ayrılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum