Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #394548

Sağlık Bakanlığı’nın, 22.05.2002 Tarih ve 24762 Sayılı İlkyardım Yönetmeliği’ne göre “tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her ........... personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her ............ personel için bir olmak üzere, en az Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası almış ilkyardımcının istihdam edilmesi zorunludur”
Yukarıda geçen metinde boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Yirmi- on

Otuz- yirmi

On- otuz

Yirmi- otuz

Beş- on


Yanıt Açıklaması:

Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, en az Temel İlkyardım Eğitimi Sertifikası almış ilkyardımcının istihdam edilmesi zorunludur.

Yorumlar
  • 0 Yorum