Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #394677

2015 yılında yayınlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete 20.3.2015/29301) hangi bakanlık tarafından çıkarılmıştır?


Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma-Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Yanıt Açıklaması:

2015 yılında yayınlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete 20.3.2015/29301) ile tüm hastaneler Sağlık Bakanlığınca belirlenen Kılavuz çerçevesinde Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) hazırlamakla görevlendirilmiştir. HAP hazırlama adımlarının ayrıntılı olarak yer aldığı Yönetmelik uyarınca, hastanelerde HAP Başkanı olarak tanımlanan hastane yetkili yöneticisi tarafından, yine söz konusu Yönetmelik’te belirtilen personelin görevlendirilmesiyle HAP Hazırlama Komisyonu oluşturulur. HAP, tüm üyelerinin görev, uzmanlık alanı, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde aktif katkısı ve katılımıyla, bu Komisyon tarafından hazırlanır, uygulaması süreklidir, yılda bir kez güncellenir.

Yorumlar
  • 0 Yorum