Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1275372

Aşağıdakilerden hangileri hastanelerin Fonksiyon Engelleyici Risklerin Azaltılması ile ilişkilidir?

I- Afetin etki, kayıp ve zararlarını azaltmak üzere sonuç alıcı müdahale için tüm birimlerde, birim özellikleri göz önünde tutularak hazırlık yapılması

II- Afet ve acil durum yönetiminin hastanenin olağan işleyiş, görev ve faaliyetleriyle olabildiğince bütünleştirilmesi

III- Hastanenin sorunlarının, yetersizliklerinin belirlenmesi ve giderilmesi için çalışma yapılması


I; II

II,III

Yalnız I

Yalnız II

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

E şıkkı

Yorumlar
  • 0 Yorum