Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #395387

I. Aşı programları zorluğuı
II. Gebe izlemleri problemleri
III. Kronik hastalıkların takibi zorluğu
IV. Alt yapı tahribatları
Yukarıdakilerden hangi veya hangileri Afetlerin toplum sağlığına dolaylı etkilerindendir?


Yalnız IV

IIve IV

III ve IV

I,II ve III

I,II,III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Afetlerin toplum sağlığına dolaylı etkilerinin bir kısmı rutin sağlık hizmetlerinin aksaması veya kesintiye uğraması ya da artan ihtiyaç üzerine sistemin aşırı yüklenmesinden kaynaklanmaktadır Bu hizmetlerin verilememesinin özellikle uzun vadeli etkileri toplum sağlığı açısından telafisi çok zor sonuçlar yaratabilir. Aşı programları, gebe izlemleri başta olmak üzere anne ve çocuk sağlığı programları, kronik hastalıkların takibi bu hizmetlere örnek olarak verilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum