Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1003591

Afetten etkilenenlerin politik, etnik vb. bir ayrım gözetmeksizin, herhangi bir taraf tutmaksızın, insanların onurlu biçimde yaşamlarını sürdürebilecekleri asgari koşullar yerine getirilmesini savunan psikososyal müdahale prensibi aşağıdakilerden hangisidir?


Zarar vermemek

Güçlendirme

Toplum katılımı

İnsan haklarına saygı duymak

Hazırlık ve Koordinasyon


Yanıt Açıklaması:

İnsan Haklarına Saygı Duymak: Afet yönetimi döngüsündeki tüm faaliyetlerde olduğu gibi psikososyal müdahalelerde de politik, etnik vb. bir ayrım gözetmeksizin, herhangi bir taraf tutmaksızın, insanların onurlu biçimde yaşamlarını sürdürebilecekleri asgari koşullar yerine getirilmelidir. Afetin yol açtığı zorluklardan ve insan onuru ile bağdaşmayan uygulamalardan, şiddet ve tehditten kaynaklanan psikolojik tehlikelerden korunma sağlanmalıdır. Afetin yol açtığı zararların yanısıra, şiddet, istismar, işkence, kötüye kullanım maruziyetine yol açacak riskler psikososyal açıdan ele alınmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum