Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1017531

Aşağıdakilerden hangisi afetlerden sonra bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan etmenlerden biri değildir?

 

 


Sağlık alt yapısının tahrip olması

Sağlık hizmetlerindeki kesintiler

Yetersiz hijyen koşulları

Toplu barınma alanları

Yaşam koşulları


Yanıt Açıklaması:

Afet sonrası yaşam koşulları, toplu barınma alanları, hijyen koşullarının yeterli olmaması, sağlık hizmetlerindeki ve yürütülen sağlık programlarındaki kesinti veya aksamalar bulaşıcı hastalık potansiyelini yaratan temel nedenlerdir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum