Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1038697

  1. Zarar Vermemek
  2. İnsan Haklarına Saygı Duymak
  3. Güçlendirme
  4. Toplum Katılımı

Yukarıda verilenlerden hangileri psikososyal müdahalenin temel prensipleri olarak sayılır?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Afet bölgesinde hizmet vermeden önce tüm yardım çalışanlarının kendi mesleki etik ilkelerine ek olarak ortak davranış kurallarını (etik ilkeler) benimsemesi gerekmektedir. Zarar vermemek, insan haklarına saygı duymak, güçlendirme ve toplum katılımı sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum