Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1048907

Aşağıdakilerden hangisi Medikal Kurtarma Ekipleri kapsamında özel sektör ve sivil toplum ekiplerinin afet öncesi görev ve sorumlulukları arasında bulunur?


Afet bölgesine personel ve malzeme naklini sağlamak veya kurum/kuruluşlarla koordine ederek sağlatmak.

Tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılımı sağlamak.

Afet bölgesinde triyaj, ilk müdahale ve acil sağlık hizmetlerinin yürütmek.

KBRN tehditlerine maruz kalıp arama kurtarma ekipleri tarafından arındırılan kişilere medikal müdahalede bulunmak.

Afet ve acil durum sonrası yapılan değerlendirme raporları doğrultusunda, medikal kurtarma hizmetlerinin sunumuna yönelik iyileştirme ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.


Yanıt Açıklaması:

Özel sektör ve sivil toplum ekiplerinin afet öncesi görev ve sorumlulukları:

  • Afet ve acil durumlarda görev yapacak personel planlamasını yapmak.
  • Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak.
  • Tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılımı sağlamak.
  • Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik ve depolama faaliyetlerini yürütmek.

Özel sektör ve sivil toplum ekiplerinin afet sırasında görev ve sorumlulukları:

  • Afet bölgesine personel ve malzeme naklini sağlamak veya kurum/kuruluşlarla koordine ederek sağlatmak.
  • Afet bölgesinde triyaj, ilk müdahale ve acil sağlık hizmetlerinin yürütmek.
  • KBRN tehditlerine maruz kalıp arama kurtarma ekipleri tarafından arındırılan kişilere medikal müdahalede bulunmak.

Özel sektör ve sivil toplum ekiplerinin afet sonrasında görev ve sorumlulukları:

  • Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili bilgileri değerlendirmek ve İl SAKOM’a iletmek.
  • Afet ve acil durum sonrası yapılan değerlendirme raporları doğrultusunda, medikal kurtarma hizmetlerinin sunumuna yönelik iyileştirme ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

Doğru cevap B'dir çünkü diğer şıklar afet öncesi ve sonrası görevleridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum