Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #395662

Stresle baş etmeyle ilgili yardım çalışanlarına kurumsal ve bireysel düzeyde bazı öneriler verilebilir aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde önerilere örnektir?


İkincil travmatik stres, tükenmişlik gibi belirtilerin
farkında olun ve bu belirtileri tanıyın,

Hem kendinizde hem de ekip arkadaşlarında
ortaya çıkan stres belirtilerini gözlemleyin ve gerektiğinde psikolojik destek alın ve bunu ertelemeyin,

Problemden çok çözüme odaklamak konusunda
zihinsel hazırlık yapın,

Acil durum ve afet ortaya çıkmadan yardım
çalışanlarına yönelik stres faktörleri, strese
bağlı tepkiler, stres yönetimi ve özbakımla
ilgili eğitim çalışmalarının yürütülmesi,

Afetin zorlu koşulları ve insanların stres
tepkilerine ilişkin zihinsel hazırlık yapın.


Yanıt Açıklaması:

Kurumsal Düzeyde • Hazırlık evresinde kurumsal düzeyde profesyonel yardım çalışanlarına psikososyal risk analizinin yapılması, varsa özel ihtiyaçlarının (ilaç, küçük çocuğa sahip olma, özel bakıma ihtiyaç duyan aile bireyinin olması, diyet gibi) belirlenmesi, • acil durum ve afet ortaya çıkmadan yardım çalışanlarına yönelik stres faktörleri, strese bağlı tepkiler, stres yönetimi ve özbakımla ilgili eğitim çalışmalarının yürütülmesi, • ekip çalışmasına yatkın kişilerin bir araya getirilmesi, • Yardım çalışanlarının beslenme, barınma, hijyen, tuvalet, banyo, haberleşme vb. gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için hazırlıklarınazami düzeyde yapılması, • Yardım çalışanlarının çalışma saatleriyle ilgili düzenlemelerin öncesinde yapılması, dinlenme saatleri ve dinlenme alanlarının öncesinde planlanması,Kendi de afetzede olması durumunda ailesinde ölü, yaralı olup olmadığının belirlenmesi, ihtiyaçları konusunda önceliklendirilmesi, • Afet ve acil durum sırasında ve sonrasında yardım çalışanlarının duygu ve deneyimlerini ifade edebilecekleri paylaşım gruplarının düzenlenmesi, • Yardım çalışanlarının özellikle uzun süreli görevlerde normal aktivitelerine geri dönmelerine yardımcı olacak sosyal etkinliklerin düzenlenmesi (televizyon, film izleme,spor faaliyetleri gibi), A-B-C ve E seçenekleri kişisel düzeye örnektir.

Yorumlar
  • 0 Yorum