Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #395788

I. İl Sağlık Müdürü
II. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
III. İl Halk Sağlığı Müdürü
IV. Kamu Hastaneleri Birliği Sekreteri
V. Afet Risk Azaltma- Özel Sektör İşbirliği
Yukarıda verilenlerden hangileri ilde yaşanan bir afet durumunda İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplanır?


I ve III

II ve V

II,III,IV

I,III,IV

I,II,III,IV,V


Yanıt Açıklaması:

İlde yaşanan bir afet durumunda, İl Sağlık Müdürünün koordinasyonunda İl Halk Sağlı- ğı Müdürü, Kamu Hastaneleri Birliği Sekreteri İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplanır. İlde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı hava limanı veya kara hudut kapısı denetleme merkezi mevcut ise merkezin ildeki en üst sorumlusu da bu üçlü ile birlikte İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nde hazır bulunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum