Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #1038728

  1. Ölüm ve yaralanma riski olan bir iş yapmak
  2. Duygusal yükün ağır olması
  3. Çok rahatsız edici manzaralara şahit olmak
  4. Zaman baskısı

Yukarıda verilenlerden hangileri yardım çalışanlarının afet gibi zorlayıcı ortamlarda karşılaştıkları farklı stres kaynağı olabilir?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Yardım çalışanlarının afet gibi zorlayıcı ortamlarda karşılaştıkları birçok farklı stres kaynağı olabilir: • Afet ortamında uzun süre çalışmak, • Ölüm ve yaralanma riski olan bir iş yapmak, • Duygusal yükün ağır olması, • Çok rahatsız edici manzaralara şahit olmak, • Zaman baskısı, • Aşırı sorumluluk yüklenmek, • Görevle baş edemediğini hissetmek, • Fiziksel olarak oldukça zorlu ve yetersiz bir ortamda çalışmak, • Deneyim eksikliği, • Yetersiz ödüllendirme, • Temel ihtiyaçlardan ve sosyal destek sisteminden (aile, eş, çocuklar gibi) uzakta olmak, • Haksızlığa uğrama sayılabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum