Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Deneme Sınavı Sorusu #395588

I. Çocuk ya da ergen olmak
II. Fiziksel hastalık öyküsüne sahip olmak
III. Psikolojik hastalık öyküsüne sahip olmak
IV. Sağlıklı olmak
Yukarıdakilerden hangi veya hangileri Psikososyal destek açısından önceliğe sahiptir?


Yalnız IV

IIve IV

III ve IV

I,II ve III

I,II,III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Birçok çalışma, afet gibi travmatik olaylardan sonra psikolojik olarak etkilenme düzeyininçeşitli risk faktörlerinden etkilendiğini göstermektedir. Bunlar içinde cinsiyet, çocuk ya da ergen olmak, psikiyatrik ya da fiziksel hastalık öyküsüne sahip olmak, önceki travmatik yaşantılar, yardım-kurtarma çalışmalarına katılmak, sosyal desteğin olmaması, bir azınlık grubunda yer almak, şiddet ögesi içeren yaşantılara maruz kalmak gibi birçok faktör yer almaktadır. Bu grupların özel ihtiyaçları olması dolayısıyla psikososyal destek açısından önceliklendirilmeleri önemlidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum