Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1180660

Aşağıdakilerden hangisi yapı için afetler karşısında güvenlik sorunları ortaya çıkarabilecek kullanımdan ve kullanıcıdan kaynaklı yapıya yönelik müdahalelerden değildir?


Kat ilave edilmesi

Kolon yıktırma

Ek ağırlık koyma

Boyayarak renk değiştirme

Baca konulması


Yanıt Açıklaması:

Kullanımdan ve kullanıcıdan kaynaklı yapıya yönelik bir takım müdahaleler ileride yapı için afetler karşısında güvenlik sorunları ortaya çıkarabilecektir. Örneğin, kat ilave edilmesi, taşıyıcı sisteme ait elemanların yıktırılması ya da hasara uğratılması (kolon, kiriş, döşeme vb.), yapıya büyük miktarlarda ek ağırlık konulması (makina ve parçaları gibi) ve bu ağırlıkların yaratacağı çeşitli etkiler (titreşim vibrasyon vb.), yapısal olmayan ilave yapı elemanlarının konulması (baca, kalkan duvar, çatı katı ve yapı içinde bölücü duvarlar vb.), hem kullanıcılar hem de diğer insanlar için afet sırasında tehlike oluşturabilecek sonradan getirilmiş ve izinsiz kullanımlar (yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve kimyasal malzeme üretimi gibi) ve benzerleri yapı kullanım sürecinde ortaya çıkan ve hem doğal hem de insan kaynaklı olaylarda afet tehlike ve riskleri oluşturan durumlar ortaya çıkarabilmekte, ikincil etkiler veya afetlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum