Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1197719

 1. Enkazların kaldırılması
 2. Güvenli alanların oluşturulması
 3. Hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması
 4. Bireyden topluma tüm kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmalarla müdahalenin kolaylaştırılması
 5. Afetzedelerin rehabilitasyonu
 6. Can ve mal kayıplarının tamamen önlenmesi veya mümkün olduğunca en az düzeye indirilmesi
 7. Arama-kurtarma, ilk yardım gibi faaliyetlerin yürütülmesi

Yukarıdakilerden hangileri, iyileştirme (yeniden yapılanma) aşamasına aittir?


I-II-IV

II-IV-V

III-VI-VII

II-V-VI

I-II-V


Yanıt Açıklaması:
 • Zarar azaltma, modern afet yönetiminin en önemli evrelerinden biri olup can ve mal kayıplarının tamamen önlenmesi veya mümkün olduğunca en az düzeye indirilmesine yönelik faaliyetleri kapsar.
 • Hazırlık, afetlere hazır olmayı ve gerçekleştiği anda etkin bir müdahale sürecini ifade eder. Hazırlık faaliyetleri ile bireyden topluma tüm kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmalarla müdahale kolaylaşacağı gibi olayın daha geniş alanlara yayılmasına ve olumsuz etkilerinin minimum düzeyde tutulmasına da katkı sağlanacaktır.
 • Müdahale aşaması, olay sonrası kriz yönetiminin ilk evresidir ve arama-kurtarma, ilk yardım gibi sıcak saatlerde yürütülen faaliyetlerden başlayarak hasarların tespit edilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması gibi faaliyetleri içerisinde barındırır. Müdahale aşamasının başarısı risk yönetimi aşamaları olan zarar azaltma ve hazırlık aşaması faaliyetlerinin başarısı ile doğru orantılıdır.
 • İyileştirme veya yeniden yapılanma aşaması, kriz sonrası normal yaşama dönme çabalarıdır. Enkazların kaldırılması, afetzedelerin rehabilitasyonu ve güvenli alanların oluşturulması gibi faaliyetleri içerir.
Yorumlar
 • 0 Yorum