Afet Yönetimi 1 Deneme Sınavı Sorusu #1269752

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltmak amacıyla oluşturulan planın hazırlanma kriterlerinden biri değildir?


Zarar azaltma planı için misyon ve vizyon oluşturma

Zarar azaltma planı ve stratejileri için değerlendirme ölçütü oluşturma

Zarar azaltma planı için kaynak oluşturulması

Zarar azaltma plan sürecinin gizlenmesi

Zarar azaltma planı için kapasite oluşturma


Yanıt Açıklaması:

Planlama ve uygulama süreçlerinin tüm katılımcılar ve toplum ile paylaşılması, sürecin şeffaflığı ve güvenilirliği için de son derece faydalı olacaktır. Bu nedenle süreç gizlenmez; aksine paylaşılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum